Архів

       Архівний сектор Монастирищенської райдержадміністрації у 2018 році виконував обсяги роботи з усіх напрямків діяльності виходячи з наявних фінансових, матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів та необхідності реалізації пріоритетних завдань архівного сектору зокрема, для забезпечення збереженості документів, що мають соціальну значимість, продовження оцифровування та переведення в електронний вигляд описів справ документів Національного архівного фонду, вжиття заходів щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на державне зберігання, вивіряння та уточнення облікових документів, продовжувати роботу ведення списку фондів, реєстру описів, журналу відомостей про зміни у складі та обсязі фондів та ін..

Детальніше...

      2 січня 2019 року завідувачем архівного сектору Монастирищенської райдержадміністрації О. Шевчук проведено стажування в Монастирищенський дитячий музичній школі з питання вивчення Інструкції з діловодства .

         У стажуванні взяли участь директор школи В. Г. Подолянюк, секретар-діловод Л. П. Темченко стажування мало форму співбесіди та роз’яснювальної роботи щодо дотримання загальних вимог до створення, оформлення та документування управлінської інформації.

читати далі

      14 вересня 2018 року, завідувачем архівного сектору О. Шевчук проведено практичне заняття із секретарем Княжекриницької сільської ради, Барилюк Н.В., з дотримання вимог Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (зі змінами 2018 року).

         На практиці було розглянуто загальні вимоги щодо оформлення розпорядчих документів, а саме підготовка, зміст розпорядчого документа, структура тексту та набрання чинності документа.

         Перевірено наявність підписів та печаток на оригіналах документів під час науково - технічного опрацювання .

Звернуто увагу на підготовку та формування справ до передачі їх в

архів.

     У ході заняття розглядалось питання щодо вилучення (виїмки) оригіналів службових документів:

Вилучення (виїмка) оригіналів службових документів із документаційного та архівного фондів установи має бути тимчасовим(ою) і лише у випадках, передбачених законом.

   Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі вилучення (виїмки) оригіналів документів в установі обов’язково залишаються копії цих документів, засвідчені відповідно до пунктів 8, 9 глави 10 розділу II Правил, та опис вилучених документів. Вилучені документи надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

   Документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, підлягають обов’язковому поверненню установі, але не пізніше ніж через один рік після закриття провадження або винесення судом рішення у справі.

Впровадження практичних занять з питань архівної справи і діловодства буде надаватися й надалі секретарям сільських рад та відповідальним за архів.

       В Архівному секторі Монастирищенської райдержадміністрації, архіваріусом Т.А. Домачук надавалась методична допомога секретарю - діловоду Державного навчального закладу «Монастирищенський професійний ліцей» А. М. Смільській, з питань роз’яснення норм Правил організації діловодства.

         Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності.

         Правила є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма установами

               У липні 2018 року наказом Міністерства юстиції України № 2277/5 від 04.07.2018 року, який зареєстровано06 липня 2018 р.за № 791/32243, затверджено зміни до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.

читати далі

            Архівний сектор Монастирищенської райдержадміністрації здійснює прийом громадян та виконання запитів соціально правового характеру юридичних і фізичних осіб, спрямованих на забезпечення прав та законних інтересів, доступу користувачів до документної інформації.

         Основна тематика яких була з питання оформлення права власності на земельні ділянки в порядку для безкоштовної приватизації.

         Необхідною умовою для виготовлення технічної документації із землеустрою та присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для подальшої приватизації є наявність архівних витягів із рішень про приватизацію земельних ділянок, прийнятих відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про приватизацію земельних ділянок» від 26.12.1992 року № 15-92, які на даний час зберігаються в архівному секторі.

         За 7 місяців 2018 року архівним сектором надійшло та виконано більше 1400 запитів.

         Для отримання архівної довідки (витягу) заявником особисто подається заява із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, адреси заявника, змісту факту чи події , паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

У випадку звернення довіреної особи: заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, або оформлена в установленому порядку довіреність.

Соціально-правовий запит виконується протягом одного місяця з дня реєстрації заяви; виконання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських звернень здійснюєтьсяу строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті, і контролюється завідувачем архівного сектору.  У разі відсутності підтверджуючих відомостей в документах або необхідних документів на державному зберіганні, надається негативна відповідь з рекомендаціями про їх можливе місцезнаходження.

Ви тут: Home Архів