Виконання соціально-правових запитів

Необхідні документи:

- особиста заява фізичної особи із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, адреси заявника, змісту факту чи події , паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

        У випадкузвернення довіреної особи: заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, оформлена в установленому порядкудовіреність.

         У випадку звернення юридичної особи – лист на фірмовому бланкуабо з кутовим штампом.

Соціально-правовий запитвиконуєтьсяпротягом одного місяця з дня реєстрації заяви;виконання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських звернень здійснюєтьсяу строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті, і контролюється завідувачем архівного сектору.

           Пересилання непрофільних запитів за належністю, а також інформування про це заявника здійснюється протягом 15 днів з часу реєстрації запиту.

 У разі відсутності підтверджуючих відомостей в документах або необхідних документів на державному зберіганні, надається негативна відповідь з рекомендаціями про їх можливе місцезнаходження.

Виконання тематичних запитів

         Виконаннятематичних запитів, у т.ч. майнових ( надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний період; встановлення або підтвердження певного факту, події, майнового стану).

 Необхідні документи:

- особисті заяви юридичних або фізичних осіб із зазначенням певної проблеми, теми або підтвердження певного факту, події,дати, а також прізвища, ім'я та по батькові ,адреси заявників ( зразок додається).

         Тематичний запит виконується протягом одного місяця. У разі значного обсягу робіт з виготовлення інформаційного продукту умови, форми і строки виконання запиту погоджуються із споживачем.

         У разі відсутностіпідтверджуючих відомостей у документах або документів на державному зберіганні надається негативна відповідь з рекомендаціями про їх можливе місцезнаходження.

         Тематичний запит стосується надання фізичним або юридичним особам архівної інформації з певного питання.

         Архівні довідки, копії, витяги ( виготовлені засобами друку, копіювання) складаються за встановленою формою на бланку архівного сектора із зазначенням назви документа, засвідчуються підписом завідувача архівного сектора і гербовою печаткою.

Упорядкування документів (науково-технічне опрацювання архівнихдокументів) на договірних засадах

 Необхідні документи:

- укладання договору з архівним секором із замовником послуги за листом-зверненням про упорядкування.

         У разі відмови замовника оплатити виконання послуг, архівний сектор пропонує організації- заявнику провести упорядкування самостійно.
Упорядкування документівособових фондів проводиться безкоштовно.

Замовник має право проводити контроль за дотриманням умов договору про проведення упорядкування. Строки проведення упорядкування залежать від обсягів документів і визначаються в договорі.

Ви тут: Home Архів ПЕРЕЛІК ТА НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ АРХІВНИМ СЕКТОРОМ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ