Нормами ст. 42 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» визначено, що працівники архівних установ, користувачі архівними документами, інші особи, винні у недбалому зберіганні, псуванні, незаконному знищенні, підробленні, приховуванні, розкраданні, незаконному вивезенні за межі України або незаконній передачі іншій особі архівних документів, а також у порушенні порядку доступу до зазначених документів та в інших порушеннях законодавства про НАФ та архівні установи, несуть відповідальність відповідно до закону.

        
Згідно з п. 3.8 Переліку знищення документів без попереднього затвердження описів постійного зберігання, а також порушення термінів зберігання визнаються незаконними.

         Положеннями статті 92 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за порушення законодавства про НАФ та архівні установи.

         Порушення строків зберігання бухгалтерських документів, на думку Головного контрольно-ревізійного управління України, тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 164 КпАП, так як є порушенням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку.

         Наслідком порушення вимог до зберігання документів може стати також втрата або знищення документів з податкового обліку, що контролюючими органами цілком може бути кваліфіковано як порушення встановленого законом порядку ведення ведення податкового обліку.

         Відповідальність за такі дії встановлена статтею 163 КпАП.

За незабезпечення належного стану первинного обліку, яке може, зокрема, знайти прояв в незабезпеченні збереження документів, на підставі яких він ведеться, закріплена відповідальність у статті 186 КпАП.

         У деяких випадках чинне законодавство передбачає кримінальну відповідальність. 

Ви тут: Home Архів Відповідальність за невиконання вимог по зберіганню документів