Про внесення змін до

розпорядження  від 02.06.2016 №63

        

Відповідно до ст. 41 Закону України  “Про місцеві державні адміністрації”,  наказу  Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 3874/5 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців»:

внести  до розпорядження райдержадміністрації від 02.06.2016 № 63 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток» (далі розпорядження) такі зміни:

1. Затвердити інформаційні картки по наданню адміністративних послуг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу економічного розвитку та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації, що додаються.

2. Слова «відділ житлово-комунального господарства» в розпорядженні замінити на: «відділ економічного розвитку та житлово-комунального господарства».

              3. Пункт 1 розпорядження в частині затвердження інформаційних карток по наданню адміністративних послуг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації вважати таким, що втратив чинність.

               4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації та державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації. 

        

Голова державної адміністрації                                        О.Ф.Недогода

Вложения:
Скачать этот файл (10_1_ДР ліквідації юридичної особи (крім ГФ).docx)10_1_ДР ліквідації юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (11_1_ДР реорганізації юридичної особи (крім ГФ).docx)11_1_ДР реорганізації юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (12_1_ДР створення відокрем_підрозділу юридичної особи (крім ГФ).docx)12_1_ДР створення відокрем_підрозділу юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (13_1_ДР змін про відокрем_підрозділ юридичної особи (крім ГФ) (1).docx)13_1_ДР змін про відокрем_підрозділ юридичної особи (крім ГФ) (1).docx[ ]
Скачать этот файл (14_1_ДР припинення відокрем_підрозділу юридичної особи (крім ГФ).docx)14_1_ДР припинення відокрем_підрозділу юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (16_1_ДР включення ФОП.doc)16_1_ДР включення ФОП.doc[ ]
Скачать этот файл (17_1_ДР зміни ФОП.doc)17_1_ДР зміни ФОП.doc[ ]
Скачать этот файл (18_1_ДР припинення ФОП.doc)18_1_ДР припинення ФОП.doc[ ]
Скачать этот файл (1_1_ДР створення юридичної особи (крім ГФ).docx)1_1_ДР створення юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (2_1_ДР включ. відомостей про юридичну особу (крім ГФ).docx)2_1_ДР включ. відомостей про юридичну особу (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (3_1_ДР змін до відомостей про юридичну особу (крім ГФ).docx)3_1_ДР змін до відомостей про юридичну особу (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (4_1_ДР переходу юридичної особи з модельного статуту (крім ГФ).docx)4_1_ДР переходу юридичної особи з модельного статуту (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (5_1_ДР переходу юридичної особи на модельний статут (крім ГФ).docx)5_1_ДР переходу юридичної особи на модельний статут (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (66_Видача витягу.doc)66_Видача витягу.doc[ ]
Скачать этот файл (6_1_ДР рішення про виділ юридичної особи (крім ГФ).docx)6_1_ДР рішення про виділ юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (7_1_ДР рішення про припинення юридичної особи (крім ГФ).docx)7_1_ДР рішення про припинення юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (8_1_ДР відміни рішення про припинення юридичної особи (крім ГФ).docx)8_1_ДР відміни рішення про припинення юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (9_1_ДР зміни складу комісії з припинення юридичної особи (крім ГФ).docx)9_1_ДР зміни складу комісії з припинення юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]

Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" обов'язковим є на документах у наступних випадках:

1) На рішенні уповноваженого органу управління юридичної особи яким вносяться зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Таке рішення викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом. Вимога щодо обов’язковості нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування. Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації.

читати далі

За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

$1-         за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою  -  0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  - 480 грн. ;

$1-         за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію -  0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  - 160 грн.;

$1-         за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця  - 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  - 160 грн.;

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання. 

 За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1. За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня 2017 року – 1600 гривень) = 160 грн. 

   За державну реєстрацію права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

у строк два робочі дні  - 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб = 1600 грн.                   

у строк один робочий день - 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб =3200 грн.  

 у строк 2 години  - 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб = 8000 грн.    

2.  За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 80 грн.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

у строк два робочі дні -  0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 800 грн.

у строк один робочий день -  1 прожитковий мінімум для працездатних осіб = 1600 грн.

у строк 2 години  - 2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб  = 4000 грн.

3. За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 80 грн.

5. За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 60 грн.

6. За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

отримання інформації, витягу в паперовій формі - 0,025 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 40 грн. 

отримання інформації, витягу в електронній формі - 0,0125 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 20 грн.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав. У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз у повному обсязі.

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав співвласникам нерухомого майна окремо один від одного адміністративний збір справляється у повному обсязі з кожного із співвласників.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

Зміни відбулися в Податковому Кодексі України для всіх неприбуткових  організацій, які зареєстровані в Україні. Відповідно до внесених змін всім неприбутковим організаціям потрібно до 1 січня 2017 року привести у відповідність до вимог Податкового Кодексу свої установчі документи, а це саме Статут. Статут – документ, який регламентує право здійснення діяльності будь-якої неприбуткової організації. Тому до 1 січня 2017 року всі  повинні внести зміни в свої установчі документи, якщо це буде потрібно.

А саме, у відповідності до внесених змін, з 1 січня 2015 року було вилучено Статтю 157з Податкового Кодексу України, яка регламентувала порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій. Ця стаття застосовувалась до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами діючого законодавства та внесених контролюючими органами до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Починаючи з 01.01.2015 року до Статті 133було додано певні пункти, в яких вказано, хто не є платником податку на прибуток. У відповідності до п.133.4. не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації, які виконують вимоги, що встановлені  цим пунктом.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою;

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) заява про державну реєстрацію підписується заявником.

5) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

        6)установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчений) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбаченихстаттею 36цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції (нотаріально засвідчений) - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

Вы здесь: Home Державний реєстратор