Отимізація структури землекористування;

 Проведення агрохімічної паспортизації земель;

 Відтворення вмісту гумусу і його бездефіцитного балансу;             

 Впровадження системи ґрунтозахисного обробітку;

 Розвиток галузі овочівництва.

 Розвиток галузі свинарства з одночасним підвищенням рівня   

 інтенсивності галузі;

 Формування поголів’я тварин шляхом  застосування   

 високопродуктивних спеціалізованих порід худоби, свиней  

 вітчизняної та зарубіжної селекції із залученням до селекційного  

 процесу високоцінних племінних (генетичних) ресурсів; 

 Належне ветеринарне обслуговування;

 Впровадження інноваційних технологій виробництва молока та  

 м'яса.

     Всі показники сільського господарства у 2016 році будуть отримані завдяки трьох системо-утворюючих галузей від яких найбільше залежить продовольча безпека та соціально економічний розвиток району, а саме:

                           Рослинництво,  тваринництво

 Саме ці галузі є головними складовими сільськогосподарського виробництва в районі.

Прогнозується, що нарощування валової продукції сільського господарства в 2016 році буде відбуватися  шляхом підвищення відповідальності господарств у виконанні технологічних процесів в землеробстві та застосування інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, удосконалення структури посівних площ, збільшення врожайності с/г культур за рахунок сортової агротехніки.

Проводиться робота зі збереження родючості ґрунтів шляхом раціонального використання мінеральних, а головне органічних добрив, оптимізації структури землекористування за рахунок розробки та впровадження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін .

       Сьогодні  в усіх  підприємствах району працюють на майбутнє,  закладаючи основу врожаю наступного року. Згідно прогнозу посіву сільськогосподарських культур всіма категоріями господарств   у 2016 році  передбачається посіяти 31710 га зернових та зернобобових культур.

          В  оптимальні  строки  проведено  посів  озимого  ріпаку на  площі 3619 гектарів та озимих зернових культур на  площі 11795 га,  в тому числі озимої  пшениці – 11347 га та озимого  ячменю – 448 га.   Посіви озимини мають добрий та задовільний стан.       

        Прогнозований посів ярих зернових культур становить 21010 га, в тому числі 4500 га ячменю ярого та 16200 га кукурудзи на зерно. Передбачуваний посів технічних культур 13,7 тис. га, в тому числі 5400- соняшника та 4600 сої. Овоче-баштанні культури і картопля будуть вирощуватися тільки в господарствах населення.  

       Прогнозується, що в 2015 році валовий збір зернових та зернобобових культур буде на рівні 2014 року і складе 196,2 тис тонн у вазі після доробки, в тому числі озима пшениця -50,5 тис. тонн, кукурудза – 124,7 тис. тонн. В силу різних причин в останні роки значно зменшились посіви цукрових буряків. Очікується, що в 2015 році вони будуть вирощуватись на площі  90 га. Із-за  зменшення посівних площ озимого ріпаку на 600 га очікується зменшення його збору, який становитиме 9,6 тис. тонн. Валовий збір соняшника можливий на рівні 2014 року і становитиме не менше 14,0 тис. тонн.

         При річній потребі населення району 3640 тонн харчової  картоплі та 3960 тонн  овочів в приватних господарствах населення буде вирощено 49,4 тис тонн картоплі та 9,2 тис. тонн овочів, що  покриває їх потребу по картоплі в 13,5 раз, а по овочах  у 2,3 рази.

        З 1 листопада розпочався зимовий стійловій період у тваринництві. Для успішної зимівлі худоби в сільгосппідприємствах  району заготовлено 710 тонн  сіна, 3013 тонн  сінажу  та  9405 тонн  силосу. Загальна  заготівля кормів на зимівлю худоби  склала 36,5 ц. к. одиниць на умовну голову худоби при потребі 24-26, що відповідає оптимальним нормам  і  дає  можливість організовано провести зимівлю.

Станом на 01.01.2016 чисельність поголів'я ВРХ в усіх  категоріях  господарств району становить  5941  голів , в тому числі корів – 3320  голів, свиней – 19114  голів.

         В сільськогосподарських підприємствах району налічується: поголів'я ВРХ 1376 голів ( +143 гол. до м. р.),    в тому числі корів – 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            голів ( - 83  гол. до м. р. у зв'язку із внутрігосподарським переміщенням), поголів'я свиней – 5317  голів (  + 991  гол. до м.р.) За 12 місяців 2015 року сільгосппідприємствами вироблено 2348,5 тонни молока ,  м'яса –  567,2 тонн.

Нарощування валової продукції в тваринництві та сам розвиток галузі планується за рахунок;

         - збільшення поголів’я худоби;

         - збільшення її продуктивності шляхом поновлення продуктивного молочного стада.

       Відповідний підхід до розвитку галузей молочного скотарства та свинарства залежить відреалізація «Програми розвитку галузі тваринництва на 2010-2020 роки» .

сприяння формуванню особистими  селянськими господарствами малих ферм (понад 15 корів) з виробництва і реалізації молока, як напрямку розвитку малого і середнього бізнесу в галузі; (створено уже три таки господарства). (с. Дібрівка, Жовтневе, кооператив «Віліс-Агро»).

забезпечення розвитку галузі свинарства за рахунок пріоритетного розвитку крупнотоварних спеціалізованих сільгосппідприємств; СФГ «Обрій» і  СФГ «Юлія» .

збільшення кількості середніх  підприємств за рахунок нарощування поголів'я свиней в малих господарствах з чисельністю поголів’я від 100 до 500 голів,  шляхом проведення реконструкції приміщень; (працює уже 5 підприємств).

Вищенаведені заходи забезпечать створення нових робочих місць,  розширення зайнятості сільського населеннята розвитку малого  і середнього бізнесу в галузі тваринництва.                                          

                                              Кооперативи

 

       З початку 2000 року в Монастирищенському районі було створено і зареєстровано 11 кооперативів:

                              10 – багатофункціональних

                                1 – переробний

Протягом  2009-2010 років  3  кооперативи (молочарські) знято з реєстру.

Призупинили діяльність 3 багатофункціональні кооперативи, 2 з яких -молочарського  напрямку (нині працюють як заготівельні пункти)

Станом на 16.12.2015 року в районі  функціонують 5 кооперативів:

        1. ОСК «Україна»  -  молочарський

        2.  СОК «Віліс – Агро»  - молочарський  (утримується поголів’я корів)

        3.  БСОК «Вікторія – 2012» - Молочарський (утримується поголів’я кіз)

Створені у 2015 році відповідно до програми ЄС/ПРООН :

        4.   БСОК «Віліс – Молоко» (здійснюватиметься переробка молока, на                                                               

                                 даний час виготовляється лінія з переробки молока)

        5.   БСОК «Агросілбуд»  -  багатофункціональний

Щодо лінії з переробки молока для БСОК «Віліс – Молоко»

Тендер виграло ТОВ «Бліц» м. Суми ,

 директор – Опришко  Володимир Леонідович

Розрахунки згідно договору:

     Попередня оплата до 11.12.2015  –  490 000 грн.

     Оплата до 28.12.2015 – 102 008 грн.

     Оплата до 29.02.2016 – 148 000 грн.

Повна вартість лінії з переробки молока – 710 010 грн.  

Стан виготовлення лінії

Вже виготовлено:

сиро утворювач,   компресор,   сепаратор,  маслобитка,  тени, двигуни, перемішувачі, молоко насос, формувальний стіл, форми для сиру.

Відповідно до угоди  лінія має бути  поставлена протягом  35 днів від дня її підписання.

Джерела фінансування

1-й транш ЄС/ПРООН – 490 000 грн.

Дефіцит коштів – 250 000 грн.

       На  звернення СОК «ВІЛІС-МОЛОКО» від 19.08.2015 № та, взявши до уваги  гарантійний лист Департаменту агропромислового розвитку на ім'я менеджера проекту ЄС/ПРООН СВА-ІІІ пана Хендрика ван Зіла «Про підтримку проекту» від 07.10.2015 № 02-12/186, управління агропромислового розвитку Монастирищенської РДА направило лист  Директору департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації щодо сприяння у виділенні сільськогосподарському  обслуговуючому  кооперативу «ВІЛІС-МОЛОКО» коштів в сумі 152 000  грн. на придбання молокопереробного обладнання відповідно до «Програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на період до 2015 року» (рішення обласної ради від 27.11.2009  № 30-3/ ІV ) .

 

Охорона навколишнього природного середовища

Основні завдання у 2016 році:

                поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;

                забезпечення населення сіл якісними послугами з вивезення твердих побутових відходів;

                забезпечення реалізації державної політики у сфері збереження біо- та ландшафтного різноманіття;

                розширення природно-заповідного фонду;

                забезпечення органів влади та населення достовірною інформацією щодо стану навколишнього природного середовища;

                вдосконалення державної політики у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

                реалізація національного проекту «Чисте місто» (сучасні комплекси з переробки твердих побутових відходів);

                виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами;

                виконання заходів Загальнодержавної програми формування екологічної мережі України на 2000-2015 роки;

                впровадження заходів, спрямованих на збереження видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою зникнення, в тому числі занесених до Червоної книги України;

                забезпечення подальшого розвитку територій та мережі об’єктів природно-заповідного фонду з винесенням меж в натурі:

- ландшафтний заказник «Садиба пана Даховського», площею 5га, розташований в адмін. межах Леськівської сільської ради;

- гідрологічний заказник «Цибулівський», площею 371га, розташований в адмінмежах Івахнянської сільської ради;

- гідрологічний заказник «Шуляцьке болото», площею 318га, розташований в адмінмежах Зарубинської сільської ради;

- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Парк», площею 40га, розташований в межах м. Монастирище;

- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Сільський парк», площею 10,4га, розташований в адмінмежах с. Бачкурине;

- гідрологічний заказник «Степівська руда», площею 160га, розташований в адмінмежах Степівської сільської ради;

                вжиття заходів для недопущення знищення парків, скверів та інших озеленених територій загального користування в населених пунктах;

                розвиток існуючих територій та мережі об’єктів природно-заповідного фонду як базового елементу екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів;

                завершення робіт з реконструкції очисних споруд в м. Монастирище, реконструкція очисних споруд в смт. Цибулів та с. Івахни;

                виконання заходів з паспортизації сільських сміттєзвалищ.

               

                            Очікувані результати у 2016 році:

                Зменшення забруднення водних ресурсів, атмосферного повітря району;

                Збільшення кількості населення, охопленого послугами з вивезення твердих побутових відходів;

                Підвищення рівня біобезпеки та збереження видів тварин і рослин;

                Збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду району;

                Підвищення рівня інформативності органів влади та населення щодо стану навколишнього природного середовища.

               

Ви тут: Home Сільське господарство Відділ АПР Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей для соціальноекономічного розвитку району на 2016 рік у сільському господарстві