За попередніми даними Головного управління статистики, за 2014 рік., малими підприємствами Монастирищенського району отримано фінансовий результат до оподаткування в сумі 62448 тис.грн. прибутків (за 2013р. – 30531 тис.грн. прибутків).

     Частка прибутково працюючих підприємств та організацій порівняно з попереднім роком зросла на 6 в.п. і склала 88%. Ними отримано 67526 тис.грн. прибутків, що у 1,6 раза більше ніж за 2013р. Решта підприємств мала збитки в сумі 5078 тис.грн., що у 2,2 раза менше попереднього року.

За попередніми даними Головного управління статистики, за 2014 рік., підприємствами – суб’єктамипідприємницької діяльності Монастирищенського району (крім банків та бюджетних установ) отримано фінансовий результат до оподаткування в сумі 84640 тис.грн. прибутків (за 2013р. – 39545 тис.грн. прибутків).

         Частка прибутково працюючих підприємств та організацій порівняно з попереднім роком збільшилась на 6 в.п. і склала 88%. Ними отримано 92446 тис.грн. прибутків, що в 1,7 раза більше ніж за 2013р. Решта підприємств мала збитки в сумі 7806 тис.грн., що в 1,8 раза менше попереднього року.

               З січня 2015 року у Відділі статистики запроваджено реєстрацію державної статистичної та фінансової звітності за принципом « ЄДИНОГО ВІКНА» .  

              При проведенні цієї роботи потрібно керуватись Порядком організації збирання державної статистичної та фінансової звітності за принципом «ЄДИНОГО ВІКНА» в відділі статистики у Монастирищенському районі ,затвердженим наказом ГУС від 09.06.2014 № 45.Даний порядок визначає послідовність дій при зборі статистичної та фінансової звітності від підприємств,установ та організацій за принципом « ЄДИНОГО ВІКНА»

                   В звязку з цим відміняється облік форм статистичної звітності поданої респондентами ,в спеціальних реєстрах ;у яких за 2014 рік було зареєстровано 5593   звіти.

                   Цей принцип « ЄДИНОГО ВІКНА» розроблений з метою покращення організації збирання форм державної статистичної та фінансової звітності у відділі статистики,забезпечення комфортності їх подання до органів державної статистики респондентами і поліпшення поінформованості респондентів щодо проведення державних статистичних спостережень,підвищення взаємодії в питаннях вдосконалення процесів статистичного виробництва.

                       В рамках роботи « ЄДИНОГО ВІКНА» функціонує програмний комплекс « ЄДИНЕ ВІКНО»   подання статистичної та фінансової звітності за формами державних статистичних спостережень та у терміни ,визначені Технологіч ним Планом держспостережень на поточний рік.

                   За принципом « ЄДИНОГО ВІКНА» здіснюється приймання від респондентів на паперових носіях форм статистичної та фінансової звітності або одночасно пакетом. Подані звіти ,які пройшли візуальний контроль повноти заповнення реквізитів бланка форми статистичної звітності,підлягають реєстрації з присвоєнням реєстраційного номера.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

        Серед випуску основних видів продукції у виробництві  харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у  січні - вересні 2015р. порівняно з  січнем  - вереснем 2014р. на 3,6% більше

вироблено виробів ковбасних. 

          Поряд із цим зменшилось виробництво  хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 41,7%, виробів здобних (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо) –

також на 41,7%, пряників та виробів аналогічних – на 32,6%,  м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 25,6%, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни –

на 13,7%, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 10,8%.

        У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів збільшився випуск препаратів лікарських, що  містять  пеніцилін та інші антибіотики на 47,1%. Разом з тим, 

зменшилось виробництво  препаратів лікарських, що містять  алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони і антибіотики на 42,1%.   

     На підприємствах металургійної промисловості та виробництві готових металевих виробів на 8,4% менше   вироблено котлів парових або котлів парогенеруючих інших; котлів, які працюють

на перегрітій воді.

        У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції порівняно з  січнем – вереснем 2014 р.  виробництво  цегли невогнетривкої керамічної будівельної скоротилося на 50,0%.

       У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск пари та гарячої води порівняно з аналогічним періодом минулого року знизивсяся на 21,2%.

       Станом на 1 жовтня 2015 року на складах підприємств залишаються нереалізованими: 35507 кг препаратів лікарських, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять  гормони  і антибіотики,

976 кг препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші  антибіотики, 657 т кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, 15 штук  котлів парових або котлів

парогенеруючих інших; котлів, які працюють на перегрітій воді.

     За  січень – серпень 2015р. промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 304376,8 тис. грн. В тому числі  виробництва харчових продуктів, напоїв та

тютюнових виробів на 149013,1 тис. грн., виробництва  основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 65747,2 тис. грн. металургійного  виробництва, виробництва готових

металевих виробів, крім  машин і устаткування на 55654,1 тис. грн,,

      Надано послуг по постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 5333,7 тис. грн., забір, очищення та постачання води – на 1127,7  тис. грн. Обсяг реалізованої промислової

продукції на одну особу населення – 8293,6 грн.

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Тваринництво. Виробництво основних видів продукції тваринництва за    січень-вересень  2015р. характеризувалося такими показниками:

 

2015р.

2015р. в % до 2014р.

Мясо (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі) цнт

4351

-12,1

Молоко цнт

17997

           -6,5

        У сільськогосподарських підприємствах в структурі загальних обсягів реалізації  худоби та птиці на забій  70,3% (або 3059 ц) займають свині (у 2014 р. – 76,4%), 29,3% (або 1276 ц) -

велика рогата худоба (23,3% - у 2014р.).

        За січень - вересень 2015 р. на 6,7% збільшився обсяг  вирощування худоби в живій вазі  в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і  становив 5463,0 ц.

          В структурі вирощування 72,9% становлять свині, 26,9% - велика рогата худоба. Відсоток вирощування до реалізації був у 1,3 р.б.

        Виробництво молока коров'ячого за січень - вересень  2015р. зменшилося на 6,5%, або на 1255 ц проти січня - вересня  2014р. і становило 17997 ц.

     Середній надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) зменшився проти відповідного періоду минулого року  на 6 кг, або на 0,2% і в цілому по району становив 3829 кг,

а у перерахунку на одну корову, яка була на початок року, також знизився на 9,9% або на 381 кг і становив 3454 кг.

         Станом на 1 жовтня 2015 р. в цілому по району чисельність поголів’я  основних видів тварин характеризувалося такими показниками:

 

            Сільськогосподарські підприємства

 

             2015 р до 2014 р.

    2015р.

       +,-

           у %

Велика рогата худоба

1363

+48

103,7

             у   т.ч. корови

443

-84

84,1

Свині

4707

+899

123,6

Вівці та кози

258

+12

104,9

       Станом на 1 жовтня 2015р. поголів’я великої рогатої худоби у  господарствах усіх категорій зросло порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,7%  (або на 48 гол.) і

становило 1363 гол., свиней – на 23,6% (4707 гол.), овець та кіз – на 4,9% (258 гол.) Разом з тим  чисельність корів скоротилась на 15,9% (443 гол.).

         В сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності порівняно з 2014р. зменшилось загальне надходження приплоду телят на 11,1%, а  на поросят  на 8,5%.

          В розрахунку на 100 маток, які були на початок року, вихід телят від корів становив 47 гол. (у 2014. 52 гол.), поросят від основних свиноматок 1130 гол. (1524 гол. – торік).

           За січень – вересень 2015р. пало великої рогатої худоби 3 голови, свиней – 155 голів. Відсоток  падежу до обороту стада великої рогатої худоби становив 0,2%, свиней – 2,0%.  

        Станом на 1 жовтня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах  було в наявності кормів усіх видів – 29841 ц.к.од., що на 22,8% менше аналогічного періоду 2014р. У розрахунку

на 1 умовну голову припадало 12,1 ц.к.од. усіх видів кормів . 

Рослинництво.  У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на підприємствах, які займаються зберіганням та переробкою зернових культур та насіння соняшнику, по району на

1 жовтня 2015 року було в наявності

22697 т зернових культур, що на 3,3% більше проти 1 жовтня 2014 року, у тому числі пшениці – 14040 т (на 1,0%), ячменю – 6254 т (на 27,6%),  кукурудзи – 2103 т (на 30,1 % менше, ніж у минулому році).

        Запаси насіння соняшнику на 1 жовтня 2015 року становили 3302 т, що на 25,6% більше проти відповідного періоду минулого року. 

ТРАНСПОРТ

       Автомобільним транспортом (за оперативними даними з урахуванням вантажних комерційних перевезень, виконаних  фізичними особами- підприємцями) у січні - вересні2015р.

доставлено замовникам 23,0 тис.т вантажів, що на 5,7% менше порівняно з січнем - вереснем 2014 року  та виконано вантажооборот в обсязі 6642,1 тис. т км, що на 14,1% менше

відповідного періоду минулого року.

       Послугами пасажирського автотранспорту (з урахуванням маршрутних перевезень фізичними особами - підприємцями) у січні - вересні 2015р. скористалось 485,1 тис. пасажирів,

виконана при цьому пасажирська робота  29712,2 тис. пас. км, що відповідно на 28,0% і  25,9% менше відповідного періоду минулого року.

          

   ПОСЛУГИ

          За січень – червень 2015р. підприємствами та організаціями району, для яких надання послуг є основною діяльністю, реалізовано послуг споживачам на 11909,6 тис. грн.,

що у фактичних цінах на 1,7% більше  рівня відповідного періоду минулого року.

          Обсяг послуг, реалізованих населенню, за січень – червень 2015р. становить 5729,4 тис. грн., що менше відповідного періоду попереднього року  на 6,6% (у фактичних цінах).

У розрахунку на одного жителя району реалізовано послуг населенню на 157,0 грн.  

   ЦІНИ

         Індекс споживчих цін по Україні у вересні  2015р. становив  102,3%,  з початку року - 141,4%;  по Черкаській області – 101,7%,  з початку року – 143,9%.

        ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА

            На 1 вересня  2015р. в Монастирищенському районі за розрахунками проживало 36,4 тис.осіб, з них 12,6 тис.осіб мешкало у міських поселеннях, а 23,8 тис.осіб – у сільській місцевості.

            Населення  району за звітний період зменшилось на  80 особи в основному це відбулося за рахунок природного скорочення. За рахунок міграційного руху населення за січень-серпень  

 2015  року   спостерігається міграційний   приріст на 94   особи.

         Природне скорочення населення за січень-серпень  2015 р. зафіксовано  як у сільській так і у міській місцевості і становить 174 особи. Порівняно з  січнем-серпнем    2014р.,

обсяг  природного    скорочення  зменшився     на   8 осіб. Відповідно інтенсивність природного скорочення зменшилась до  7,1 %о у розрахунку на 1000 осіб 7,5  %о за  січень- серпень  2014р.

         За січень - серпень  2015р. кількість народжених у районі

зменшилась 16 осіб   проти  січня-серпня  2014року і становить  186 осіб проти  202. Показник  загальної народжуваності у звітному періоді  становив 7,7 %о проти 8,2 %о у січні-серпні  2014року .

        У січні - серпні  2015р. померлих було на 24  особи  менше  ніж  у  січні-серпні   2014 р.. Інтенсивність смертності в цілому по району за звітний період зменшилась  до 14,8 %о

проти 15,7 %о за січень- серпень 2014 року.  Кількість померлих у сільській  місцевості була майже в 2,2 р.б. ніж  у міських поселеннях.    

         За умов низького рівня народжуваності особливо актуальним є збереження  життя  новонароджених. Протягом  січня-серпня 2015 р.  було  зареєстровано один випадок  смертності дітей до 1  року.

         За січень - серпень  2015р. на весільний рушник стало 121 пара, що на 23 пар менше січня-серпня  2014р

        За    січень - серпень  2015 р. населення району характеризувалося міграційним приростом, так як  число  прибулих переважає число вибулих.

ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

За січень –вересень  2015 року підприємствами Монастирищенського району

 виконано будівельних робіт на 708  тис. грн.  За характером будівництва частка

 робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння за

 січень - вересень 2015 становила 65,4% від загального обсягу робіт, 34,6 % - з

 поточного ремонту.

Згідно даних Головного управління статистики у Черкаській області на території Монастирищенського району за січень - червень 2015 року реалізовано худоби та птиці на забій у живій масі усього 2843 ц. (на 20,6% менше проти такого ж періоду минулого року), в тому  числі: великої рогатої худоби - 827 ц. (на 6,2 % менше), свиней – 2000 ц. (на 25,5 %  менше).

     Обсяг вирощування худоби та птиці зменшився на  4,7% (на 170,7 ц) проти січня- червня 2014р. і становив 3431,3 ц, що зумовлено зменшенням обсягів вирощування  свиней – на 11,2% (2501,3 ц).

читати далі

Вы здесь: Home Відділ статистики у Монастирищенському районі