Архів – це  сховище документів, якби не було архіву, документування в установах було б примітивно довільним, а значить, сьогодні ми втратили велику частину документального масиву. Тільки через те, що людство ще в IV столітті придумало архіви, ми маємо збережені до сьогодні документи.

      Сьогодні в архівному секторі Монастирищенської райдержадміністрації  зберігається 19869  справ із паперовою основою за 1981–2017 роки.

      В архіві зберігаються документиорганів державної влади, територіальних громад, бувших колгоспів, шкіл, заводів. Наприклад, за архівними документами можна визначити зміну найменування установи за певний період діяльності.

      Працівниками  архівного сектору успішно виконано плани з формування, зберігання і використання документів Національного архівного фонду. Протягом  2018 року на засіданнях ЕПК Держархіву Черкаської області було направлено та схвалено описи на 750 одиниць зберігання,  прийнято на зберігання до архівного сектору 655 справ від 42  установ.

      Одночасно архівним сектором проводиться робота з визначення цінності документів установ Монастирищенського району приватного сектору. Надаються безкоштовно консультації з визначення термінів зберігання окремих видів документів.

      Підшивання справ проводиться спеціалізованим електро - механічним швидкозшивачем.

      Одним із важливих напрямків роботи архівного сектору є виконання запитів громадян соціально – правового характеру. У 2018 році сектором виконано1800 запитів громадян, установ, організацій, підприємств. При моніторингу звернень громадян за 2002 – 2014 роки йде тенденція до збільшення звернень громадян. Зростає кількість запитів надісланих на електронну адресу сектору через мережу інтернет. Жодне звернення не залишається поза увагою архіву. Відтак, до нас люди можуть звертатися за отриманням інформаційних документів, відомостями, які містяться в архівних фондах. За запитами громадяни отримують довідки майнового, тематичного, історичного, біографічного характеру, необхідні для забезпечення їхнього соціального захисту. Насамперед, це стосується відомостей з історії родини, з історії підприємств та установ Монастирищини, майнових питань (надання земельної ділянки, квартири і т.д.), підтвердження трудового стажу та заробітної плати, нагородження тощо. Почастишали звернення міжнародного характеру. Відвідувачі, які приїздять до архівного сектору з інших міст, районів  обслуговуються, по можливості, у день подання заяви. Запити виконуються з дотриманням термінів. Середній термін виконання запитів в основному не перевищує 10 днів при допустимому – 30 днів.

      Зростає кількість користувачів архіву. У 2018 році в читальному залі архівного сектору працювало 120 осіб, які використовували понад 700 справ, з метою вивчення та дослідження документальної інформації.

      У листопаді - грудні 2018 року архівним сектором проводяться семінарські заняття з питань архівної справи та діловодства, зокрема підготовки індивідуальних Інструкції з діловодства на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року  № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності». Здійснюється роз’яснювальна робота з розробки Інструкції, номенклатури справ, Положення про експертну комісію, Положення про архівний підрозділ.

      Першочерговим завданням стоїть робота з підприємствами, установами та організаціями щодо належного забезпечення діяльності їх архівних підрозділів, експертних комісій, упорядкування документів, підготовки та передачі на державне зберігання.

      Життя показує, що люди мають потребу у використанні інформації з  архівних документів. Тож на сучасному етапі їхнє значення суттєво зросло. Для збереження архівної спадщини міста та району працівниками архіву створені всі належні умови, які відповідають сучасним вимогам зберігання документів. В архіві  зберігаються фрагменти людських доль -  джерела суспільної історії.

Ви тут: Home Укрпошта інформує Про роботу архівного сектору