ПОРЯДОК
надання пільг
окремим категоріям громадян
з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї